Madde 649

Yürütme

Yürütme

Madde 649 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

I-) 818 Sayılı Borçlar Kanunu:

Kanunun icrasına memur makam

Madde 543 - İşbu kanunun hükmünü icraya Adliye Vekili memurdur.

II-) Madde Gerekçesi:

Madde 649 - Yürütme maddesidir.

III-) Kaynak İsviçre Borçlar Kanunu:

Bu maddenin karşılığı bulunmamaktadır.


Copyright © 2017 - 2020 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.